Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży.

WYKAZ Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

LpOznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystejPow. do oddania w dzierżawęOpis i położenie nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościWysokość czynszu najmuForma najmu
1.Działka nr 8/2 O pow. 0.0973 ha
obręb Sułoszowa I,
objęta KW KR2P/00010145/3 położona przy ul. Krakowskiej
0.0973 haDziałka położona przy ul. Krakowskiej, naprzeciwko Kościoła Parafialnego  Cele rolnicze  100 zł netto rocznie + koszty poniesione na rozbiórkę starej stodoły, dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania działki na cele rolnicze     Będzie to umowa  na okres
 3 lat
2.  Działka nr 712/7 O pow. 0.0663 ha
obręb Sułoszowa II,
objęta KW KR2P/00009111/6 położona przy ul. Olkuskiej
0.0150 haDziałka położona przy ul. Olkuskiej, pomiędzy drogą Wojewódzką a działką siedliskową  Polepszenie gospodarowania działki siedliskowej200 zł netto rocznie    Będzie to umowa kolejna  na okres
 3 lat
3.  Działka nr 89 O pow. 0.4800 ha
obręb Wielmoża,
objęta KW KR2P/00008975/3  
0.4800 haWielmoża ul. Zacisze  Cele rolnicze200 zł netto rocznie    Będzie to umowa kolejna  na okres
 3 lat

Przewidziany termin zawarcia umowy ( pozycja 1. i 2. ) najmu od stycznia 2024 roku.

Przewidziany termin zawarcia umowy ( pozycja 3. ) najmu od listopad 2023 roku.

  1. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.). w dniach od 18.10.2023r. do 10.11.2023r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem.

WYKAZ Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

L.P.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w MPZPForma nabyciaCena nieruchomości (netto)Termin zapłaty ceny nieruchomości
Nr działki ewidencyjnejNr KW
Obręb ewidencyjny
1.  1909/10 Sułoszowa I          KR2P/00008973/9      0,0025 ha    Działka, grunt położony pomiędzy drogą gminną a działką siedliskowąMN/ot  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej      1 914,00 zł        Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej

1. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) w dniach od 18.10.2023r. do 10.11.2023r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów praz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców mają pierwszeństwo w ich nabyciu pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbycia nieruchomości.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ