Woda w wodociągu publicznym Wielmoża – Stara Wieś jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Sułoszowa, 22.02.2021r.

 KOMUNIKAT Nr 2 

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, iż woda w wodociągu publicznym Wielmoża – Stara Wieś jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna została przeprowadzona przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.                  z siedzibą w Katowicach, ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Stanisław Gorajczyk

Wójt Gminy Sułoszowa

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ