Wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2023 roku

Urząd Gminy Sułoszowa informuje, iż w terminie do 31 stycznia 2023 r. przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenu Gminy Sułoszowa w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz nowelizacją rozporządzenia z dnia 3 grudnia informujmy, że do dokonania zakupu preferencyjnego na sezon 2022/2023 w ilości 3 ton uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek na zakup preferencyjny węgla można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Sułoszowa, ul. Krakowska 139 pok. 18 wg załączonego wzoru bądź drogą elektroniczną wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel: 12 389 60 28 wew. 18 lub Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla, gdyż uzależnione będzie od spełnienia przez Wnioskodawcę warunków takich jak przy dodatku węglowym, jak i od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

Wniosek o zakup należy złożyć do dnia 31 stycznia 2023 roku. Złożenie wniosku po tym terminie nie gwarantuje możliwości realizacji do końca kwietnia 2023 r.

UWAGA
Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Stanisław Gorajczyk

Wójt Gminy Sułoszowa

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ