Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułoszowa

tablica informacyjna do projektu utylizacji azbestu