Uroczyste przekazanie wyposażenia niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym

RO. 5543.17.2017

W dniu 29 grudnia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sułoszowa zakupionego w ramach zadania „Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy Sułoszowa uczestniczyli: Wójt Gminy a zarazem Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Pan Stanisław Gorajczyk, Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa a zarazem Prezes OSP Sułoszowa II Pan Janusz Pasternak, Prezes OSP Sułoszowa I a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Pan Kazimierz Pasternak, Prezes OSP Sułoszowa III Pan Zbigniew Bień, Prezes OSP Wielmoża Pan Józef Tokaj, Prezes OSP Wola Kalinowska Pan Wacław Staroń i Komendant Gminny ZOSP Pan Marek Woszczek, wraz ze strażakami poszczególnych OSP. Wójt Gminy Sułoszowa przekazał na własność zakupiony w ramach przyznanej dotacji celowej wyposażenie dla wszystkich 5 jednostek OSP Gminy Sułoszowa: zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną – 1 zestaw PSP R-1 dla każdej OSP dodatkowo dla OSP Wielmoża defibrylator.

Całkowita wartość zrealizowanego zakupu wyniosła 29 993,00 zł. pochodząca w całości z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

{loadmodule mod_j51thumbsgallery,fundusz sprawiedliwości}

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ