Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

Sułoszowa, 15.01.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa III.
 6. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie Wielmoża.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek położonych na ul. Dworskiej w Sułoszowej.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy zawartej dnia 28.03.2013 r. z Firmą Handlową „GIGA” 32-043 Skała, Pl. Konstytucji 3 Maja 6.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla PSP.
 10. Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
 11. Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Uchwała w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury w Sułoszowej.
 16. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Starosty Krakowskiego dotyczącego rezygnacji z odszkodowania za zajęte działki drogowe.
 17. Sprawozdanie z uzyskanych średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r.
 18. Omówienie nowych obowiązków gminy wynikających z Programu Ochrony Powietrza.
 19. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż działek przy ul. Alternatywy w Wielmoży.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ