Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

Sułoszowa, 11.03.2021 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Zmiany budżetowe.
 6. Zmiana WPF.
 7. Uchwała w sprawie dotacji dla OSP Wielmoża.
 8. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1337/4. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa I.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 344/3 i 348/1. Przedmiotowe działki położona są w obrębie ewidencyjnym Wielmoża, przy ul. Granicznej.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na rok 2021.
 11. Omówienie funkcjonowania SP ZOZ.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ