Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym

Sułoszowa, 11.02.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 15 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Sułoszowa III, ul. Dworska.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Wielmoża, ul. Krakowska.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie przetargowej działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Wielmoża, ul. Alternatywy.
 10. Omówienie stanu dróg i planowanego ich rozwoju.
 11. Sprawozdanie z ilości odebranych odpadów za 2020 r.
 12. Omówienie funkcjonowania oświaty.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ