Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 14 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 7. Uchwała w sprawie stosowania zniżek dla nauczycieli funkcyjnych.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu LGD „Przebudowa oraz rozbudowa budynku rekreacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej w obszarze zaplecza socjalno – szatniowego w miejscowości Sułoszowa”.
 9. Uchwała w sprawie wykonania prac adaptacyjnych i zakupu wyposażenia do obiektu całorocznej rekreacji w miejscowości Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2022-26 oraz zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład zasobu gminy.
 11. Uchwała w sprawie średniej ceny paliwa na rok szkolny 2022/23.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ