Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Zmiany budżetowe.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2022.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa na lata 2021-2027.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ