Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18.03.2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.04.2022 r.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Sułoszowa.
 8. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Sułoszowej.
 9. Sprawozdanie z funkcjonowania klubu Senior+ za 2021 r.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 13. Uchwała w sprawie składki na rzecz Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ