Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Sułoszowa, 10.06.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Interpelacje radnych.
 • Przyjęcie protokołu z sesji 28.05.2021 r.
 • Przyjęcie protokołu z sesji 07.06.2021 r.
 • Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2020:

a) debata

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułoszowa oraz sprawozdania finansowego Gminy za rok 2020:

a) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2020 r.

c) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2020 r.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania Centrum Kultury na terenie gminy.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Sułoszowa.
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2021.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie sesji.

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ