Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na bieżący rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Zmiany budżetowe.
 8. Zmiana WPF.
 9. Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”
 10. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2022.
 11. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ