Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 16 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Zmiany budżetowe.
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Sułoszowa na 2022 r.
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ