Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2023-2030.
 6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Sułoszowej.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2022.
  • Debata
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sułoszowa.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułoszowa oraz sprawozdania finansowego Gminy za rok 2022
  • Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2022 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2022 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2022 r.
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+”2022-2029.
 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2023.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ