Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki SP ZOZ w Sułoszowej.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa za 2021 r.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z działalności GOPS w Sułoszowej.
 7. Uchwała w sprawie powierzenia GOPS w Sułoszowej realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2014 – 2020.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ