Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że  sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Małopolskiego.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.
 6. Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ