Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 28.06.2019

Sułoszowa, 13.06.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2018.

  1. Debata

  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sułoszowa za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Gminy.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018rok.

  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2018r.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2018 rok

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w trybie Inicjatyw Samorządowych w roku 2019.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Jednostki OSP Sułoszowa II

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Jednostki OSP Wola Kalinowska

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2019.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułoszowa.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sułoszowa

na lata 2019-2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla

Gminy Sułoszowa.

13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM

3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny

14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15.Odpowiedzi na interpelacje.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sułoszowa
Tomasz Pasek

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ