Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 17.05.2019

Sułoszowa, 02.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Uchwala w sprawie przystąpienia do programu w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do programu w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

6. Uchwala w sprawie przystąpienia do programu w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

7. Omówienie funkcjonowania SP ZOZ.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sułoszowej.

9. Uchwała w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa.

10. Uchwala w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie transportu publicznego

11. Zmiany budżetowe.

12. Zmiana WPF.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ