Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 09-08-2019

Sułoszowa, 24.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 7/1 o pow. 0.0375 ha oraz nr 6/1 o pow. 0,0356 ha położonej w obrębie Wielmoża arkusz 3-11, Gmina Sułoszowa.

6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa  z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie  Gminy Sułoszowa.

7.Uchwała w sprawie opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku  Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

8. Uchwała o przejęciu zadania z zakresu właściwości powiatu krakowskiego.

9. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury punktowej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 86/6 oraz 311 w Wielmoży.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji dla OSP Wola Kalinowska.

11. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

12. Zmiany budżetowe.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ