Sesja Rady Gminy Sułoszowa 06-03-2020

Sułoszowa, 20.02.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. (piatek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zasad dofinansowania kształcenia nauczycieli.
 6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym dz. 721/3 o pow. 294 m2 położonej w obrębie Sułoszowa II.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
 8. Uchwała w sprawie Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie przedłużenia  umowy z Firmą GIGA.
 11. Drogownictwo. Omówienie stanu dróg i planowanego ich rozwoju.
 12. Omówienie funkcjonowania SP ZOZ.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji                      

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj                                      

 

 

 

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ