Sesja Rady Gminy – 27-10-2017

Sułoszowa, 12.10.2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 6. Uchwała w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

 7. Omówienie wyników egzaminów po klasie VI i Gimnazjum.

 8. Realizacja zadań GOPS – omówienie.

 9. Omówienie planowanych zadań do realizacji w latach 2016-2018.

– Modernizacja wodociągu.

– Kanalizacja w Wielmoży.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ