Sesja Rady Gminy -2018-12-06-

Sułoszowa, 22.11.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu działalności międzysesyjnej.

 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 7. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sułoszowa.

 8. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa.

 9. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 10. Uchwała w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta do podatku rolnego na 2019 rok.

 11. Uchwała w sprawie podatku leśnego na 2019 r.

 12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułoszowa.

 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości diet dla radnych i sołtysów w Gminie Sułoszowa.

 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 15. Odpowiedzi na interpelacje.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ