Sesja Rady Gminy -2018-10-12-

Sułoszowa, 02.10.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Sułoszowa.

  5. Uchwała w sprawie nabycia gruntu pod żłobem betonowym dla dz. Nr 85/3 o pow. 0,0030 ha, nr 85/4, o pow. 0,0062 ha, nr 85/6 o pow. 0,0083 ha, położonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

  6. Zmiany budżetowe.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje.

  9. Wolne wnioski.

  10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Pasternak

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ