Sesja Rady Gminy – 2018-09-28

  1. Sułoszowa, 13.09.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

Otwarcie sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Uchwała w sprawie opinii do projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/351/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia w drodze darowizny działek od osób fizycznych na poszerzenie ul. Granicznej w Wielmoży.

 6. Zmiany budżetowe.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 8. Odpowiedzi na interpelacje.

 9. Wolne wnioski.

 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Janusz Pasternak

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ