Sesja Rady Gminy – 2018-05-25

Sułoszowa, 09.05.2018r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia zadania z właściwości powiatu krakowskiego.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Sułoszowej za rok 2017.
 6. Uchwala w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu SP ZOZ.
 8. Sprawozdanie z funkcjonowania Centrum Kultury.
 9. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury zmiany SUiKZP dla działek w Wielmoży.
 10. Ustanowienie służebności po działce 318/3 dla właściciela działki 319/1 w Woli Kalinowskiej.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Pasternak

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ