Sesja Rady Gminy – 2018-03-02

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, źe sesja Rady Gminy Sułoszowa, odbędzie się

w dniu 2 marca 2018 r.( piątek ) o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy

w Sułoszowej / pok. nr 3 /.

 

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych

 4. Uchwała w sprawie Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

 5. Uchwała w sprawie Podziału gminy na okręgi wyborcze

 6. Uchwala w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych

 7. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji mieszkańcom z budżetu gminy Sułoszowa w związku z wymianą pieców węglowych

 9. Uchwala w sprawie przedłużenia umowy z firmą Handlowa GIGA w Skale.

 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 12. Odpowiedzi na interpelacje .

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ