Sesja Rady Gminy 2017-03-28

Sułoszowa, 13.03.2017 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej / pok. nr 3 /.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016r.

 6. Przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

 7. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do szkół podstawowych dla których organem założycielskim jest gmina Sułoszowa

 8. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do oddziałów zerowych i przedszkoli dla których organem założycielskim jest gmina Sułoszowa

 9. Omówienie stanu dróg i planowanych zadań w 2017 r.

 10. Informacja na temat kultury fizycznej i sportu za 2016 r.

 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla sołectwa Sułoszowa I

 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla sołectwa Sułoszowa II.

 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla sołectwa Sułoszowa III.

 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla sołectwa Wielmoża.

 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zmiany MPZP dla sołectwa Wielmoża w części dotyczącej terenów położonego w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla sołectwa Wola Kalinowska.

 17. Uchwała Rady Gminy Sułoszowa w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Skała

 18. Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

 20. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do wymiany pieców.

 21. Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.

 22. Uchwała – Zmiany budżetowe.

 23. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.

 24. Odpowiedzi na interpelacje.

 25. Wolne wnioski.

 26. Zakończenie.

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ