Rozwój kompleksowej oferty turystyki aktywnej na terenie Gminy Sułoszowa poprzez rozbudowę Szlaku „Wokół Pieskowej Skały”

 

Nazwa Programu Operacyjnego – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 3 – Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie: 3.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat C – Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

TYTUŁ PROJEKTU
Rozwój kompleksowej oferty turystyki aktywnej na terenie Gminy Sułoszowa poprzez rozbudowę Szlaku „Wokół Pieskowej Skały”

BENEFICJENT
Gmina Sułoszowa

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 480 760,64
 PLN w tym:
Środki europejskie:
 633 025,17 PLN
Budżet państwa:
 477 545,31 PLN
Środki własne: 
370 190,16 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

20.01.2012 do 30.11.2013

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

31.08.2012 r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest:

1. wykonanie następujących robót budowlanych:

  • utwardzenie odcinków szlaku rowerowego na łącznej długości ok. 7,231 km,

  • infrastruktura, w tym:

  1. oznakowanie szlaku rowerowego na długości 14,625 km,

  2. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 8 szt.,

  3. dostawa i montaż ławki drewnianej – szt. 1,

  4. dostawa i montaż stojaka (min. 5 miejscowy) na rowery – 1 szt.

  5. Wyznaczenie trasy wspinaczkowej wraz z montażem ringów (ławka i stół kamienny.

2. dostawa skutera śnieżnego wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych,

3. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu – foldery promocyjne/mapy: 2000 szt.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ