PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SUŁOSZOWA

Czyste Powietrze w liczbach

na dzień 30.09.2023 r. w gminie Sułoszowa
184 złożonych wniosków o dofinansowanie
157 zawartych umów o dofinansowanie
80 zrealizowanych przedsięwzięć
1 999 674,77 sumaryczna kwota wypłaconych dotacji


W Urzędzie Gminy w Sułoszowej funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W każdy wtorek i czwartek od godziny 7:30-15:30 oraz w środę od godziny 9:30-13:30 konsultacje prowadzone są przez pracownika Urzędu Gminy Sułoszowa. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie programu czystego powietrza zapraszamy do punktu.

Adres punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze

Urząd Gminy Sułoszowa
ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
telefon 12 3896 028 wew. 18
e-mail: 

“Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • informowanie o zasadach działania Programu Czyste Powietrze, wymogach formalnych i technicznych warunkujących otrzymanie dotacji,
  • udzielanie pomocy merytorycznej i fizycznej podczas wypełniania wniosku o przyznanie dotacji, wniosków rozliczeniowych i innych dokumentów związanych z Programem Czyste Powietrze,
  • prowadzenie doradztwa technicznego w budynkach będących własnością mieszkańców Gminy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.
  • Dotacja na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła do 66 000 złdla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
  • Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tyś. Zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ