Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały”

 

Nazwa Programu Operacyjnego – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 3 – Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie: 3.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej

Schemat C – Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

 

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały”

BENEFICJENT
Gmina Sułoszowa

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kosztorysowa na dzień składania wniosku: 1 452 870,78 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR
956 653,08 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
01.08.2008 do 30.11.2012

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
05.03.2012 r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja trasy Jurajskiego Szlaku Rowerowego “Wokół Pieskowej Skały”. Dla realizacji przedsięwzięcia planuje się podjęcie następujących działań:

1. Wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych.

2. Wyłonienie nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonanie prac inwestycyjnych:

a) utwardzenie odcinków szlaku rowerowego asfaltem lub tłuczniem – łączna długość ok. 5,8 km

b) remont mostku na Prądniku w ciągu pieszo rowerowym,

c) oznakowanie szlaku rowerowego piktogramami, tabliczkami kierunkowymi,

d) montaż tablic informacyjnych wraz z mapami w najważniejszych punktach szlaku,

e) modernizacja obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

4. Działania promocyjne:

a) wykonanie strony internetowej promującą szlak “Wokół Pieskowej Skały” wraz z jego atrakcjami

b) opracowanie folderów promocyjnych i map z opisem trasy i jej atrakcji,

c) wykonanie tablic pamiątkowych, informujących o wsparciu projektu ze środków MRPO,

d) zakup modułów reklamowych w prasie lokalnej,

e) zakup pozostałych materiałów promocyjnych m.in. opaski odblaskowe, bidony,

5. Zakończenie i rozliczenie projektu.

Trasa bierze swój początek przy Zamku w Pieskowej Skale, gdzie znajdują się dogodne parkingi. Rozpoczęcie wycieczki możliwe jest jednak z innych punktów, gdzie również można zostawić samochód – np. przy Centrum Kultury lub Urzędzie Gminy w Sułoszowej, przy szkole i schronisku młodzieżowym w Woli Kalinowskiej. Trasa prowadzi dolinami jurajskimi, a także górującymi nad nimi wzgórzami. Częściowo poprowadzona została drogami publicznymi, są też odcinki terenowe.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

1. Długość rozbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych szlaków turystycznych: 22 km

2. Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych: 6 szt.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ