Projekty prowadzone przez PSONI Koło w Wolbromiu

 

PSONI Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację następującego projektu:

1.„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” II etap realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 373 400,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. 

  • Czas trwania 01.04.2022 r.– 31.03.2023 r.
  • Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.
  • Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami – wychowankowie i absolwenci OREW. Łącznie wsparciem objęte są 34 osoby.
  • W tym projekcie 2 osoby z terenu Gminy Sułoszowa zostały objęte kompleksową pomocą i wsparciem.

 oraz rozpocznie realizację projekt:

  • „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 494 900,00 zł w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.
  • Czas trwania: 01.09.2022 r. – 31.03.2025 r.
  • Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych, w których realizowane będą zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu, zwiększenie niezależności od osób trzecich, a także przeciwdziałanie marginalizacji ON w życiu społecznym.
  • Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Z projektu skorzysta łącznie w całym 3-letnim okresie finansowania 20 osób, mając zapewnione wsparcie i nadzór trenerów oraz pomoc asystentów.
  • Nabór do projektu będzie prowadzony w późniejszym czasie.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ