Projekt “P jak pracuj” 2019-03-08

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

W ramach projektu oferujemy:

1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.

2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.

3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.

4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.

5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50. roku życia,

  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • kobiety,

  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ