Projekt “Kierunek PRACA!” – 28-08-2019

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.

 2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.

 3. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.

 4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych.

 5. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek PRACA!” wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki, tj.:

 1. 3. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo)
  4. Osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,

  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

  Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

  Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

  Dlaczego warto wybrać się na staż?

  Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na etapie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontaktów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Stały miesięczny dochód (stypendium stażowe) jest dodatkowym atutem. Założeniem systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym stanowisku, by później otrzymać zatrudnienie na etacie.

  Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.kierunekpraca.info.pl

  e-mail: kierunekpraca@inbit.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.