Ppismo Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego do przewodniczących kół gospodyń wiejskich z województwa małopolskiego

zał.2 Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020 portale społecznościowe