Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
  ZagrożenieRyzyko     wystąpienia     przekroczenia     poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia08.12.2023 r. godz. 8.00
  Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 8.00 dnia 08.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia  08.12.2023 r.
  PrzyczynyWarunki           meteorologiczne           utrudniające rozprzestrzenianie  się  zanieczyszczeń  w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
  Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 08.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 08.12.2023 r.   Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10   Prognozowane na dzień 08.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Kraków, miasto Nowy Sącz, powiat krakowski.   Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10   Ludność  zamieszkująca   obszar,  na  którym   w  dniu   08.12.2023  r.   istnieje  ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1.089.000   Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10   Prognozowane na dzień 08.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Tarnów, powiat wielicki, powiat wadowicki, powiat suski, powiat oświęcimski, powiat nowotarski, powiat chrzanowski.   Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10   Ludność  zamieszkująca   obszar,  na  którym   w  dniu   08.12.2023  r.   istnieje  ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 949.000.
Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego
  INFORMACJE O ZAGROŻENIU
      Wrażliwe grupy ludności•  osoby   cierpiące   z   powodu   przewlekłych   chorób   serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), •  osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  układu oddechowego  (np.  astma,  przewlekła  obturacyjna  choroba płuc), •  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, •  osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
  Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby  cierpiące  z  powodu  chorób  serca  mogą  odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Informacja o zagrożeniu
 Osoby   cierpiące   z   powodu   przewlekłych   chorób   układu oddechowego      mogą      odczuwać      przejściowe      nasilenie dolegliwości,  w  tym  kaszel,  dyskomfort  w  klatce  piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne  objawy  mogą  wystąpić  również  u  osób  zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego  w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
                                          Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: – unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, – nie wietrz pomieszczeń, – nie  zwiększaj  zanieczyszczenia  powietrza,  np.  nie  pal  w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: – unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel,  świsty)  i  potrzebować  swoich  leków  częściej  niż normalnie, – nie wietrz pomieszczeń, – nie  zwiększaj  zanieczyszczenia  powietrza,  np.  nie  pal  w kominku. W  przypadku  nasilenia  objawów  chorobowych  zalecana  jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -stosowanie   środków   ochrony   osobistej   (np.   tzw.   masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia  na  wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  w  tym  pyłu zawieszonego, -bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
Informacja o zagrożeniu

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
                                                Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·     Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·     Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·     *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy  zobowiązane  są  do  prowadzenia  kontroli  pod  kątem spalania     odpadów    i     przestrzegania     wymagań     uchwały antysmogowej. Stopień 3 Obowiązujące ograniczenia: ·     Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·     Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.* ·     Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·     Zakaz stosowania dmuchaw do liści. ·     Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym. ·     Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych). *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy  zobowiązane  są  do  prowadzenia  kontroli  pod  kątem spalania     odpadów    i     przestrzegania     wymagań     uchwały antysmogowej.
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ