Podsumowanie V kadencji samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo
Szanowni mieszkańcy Gminy Sułoszowa

Dobiega końca V kadencja samorządu terytorialnego, nadchodzi zatem czas podsumowania czterech lat samorządu gminnego. Był to okres intensywnej i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera w Radzie Gminy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej Gminy.

Poniżej postaram się przedstawić Państwu informację na temat zrealizowanych inwestycji oraz innych działań podejmowanych w czasie mijającej kadencji.

Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa

W zakresie oświaty i kultury

 • Zostało zbudowane trzy oddziałowe przedszkole w Sułoszowej
 • Zbudowany został plac zabaw przy Centrum Kultury w Sułoszowej
 • Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Sułoszowej, boisko do piłki plażowej wraz z wyposażeniem
 • Została rozpoczęta modernizacja Szkoły Podstawowej i Schroniska w Woli Kalinowskiej w ramach, której zostało już wymienione pokrycie dachowe i trwają prace przy ociepleniu budynku oraz budowie boiska wielofunkcyjnego
 • Uruchomiono oddział przedszkolny z programu Kapitał Ludzki gdzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
 • Wykonano kapitalny remont budynku Centrum Kultury obejmujący remont wnętrza oraz wymianę pokrycia dachowego i termomodernizację
 • Pozyskiwano środki na prowadzenie zajęć wyrównawczych z młodzieżą oraz naukę pływania
 • Przeprowadzano remonty we wszystkich Szkołach w Gminie

W zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej

 • Zbudowano ponad 17 km sieci kanalizacyjnej w Sułoszowej
 • Zbudowano 2,5 km sieci wodociągowej w Woli Kalinowskiej
 • Zbudowano 1,8 km sieci wodociągowej w Sułoszowej (wzdłuż drogi na kol. Długa w Wielmoży)
 • Zbudowano 0,8 km sieci wodociągowej w Wielmoży kol. Kamieniec
 • Przeprowadzone zostały remonty kapitalne mostów na Starej Wsi w Wielmoży, w ciągu drogi do Sokolca w Sułoszowej oraz ciągu drogi na Wolę Kalinowską
 • Wykonany został II etap budowy oczyszczalni ścieków w stopniu gwarantującym przyjęcie ścieków ze Sułoszowej, Woli Kalinowskiej oraz Wielmoży

W zakresie rozwoju drogownictwa

 • Zbudowano 1,8 km chodnika wraz z kanalizacją w ciągach dróg wojewódzkich w Wielmoży i Sułoszowej (prace są na ukończeniu)
 • Wykonano 180 mb chodnika wraz z zatoką autobusową i peronem w Sułoszowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773
 • Wykonano chodnik w Woli Kalinowskiej
 • Wykonano ponad 30 km nakładek asfaltowych na drogach gminnych
 • Zainicjowano i wykonano ponad 2,5 km nakładek asfaltowych na dogach powiatowych
 • Doprowadzono do rozpoczęcia budowy drogi powiatowej Sułoszowa – Przeginia

Ponadto

 • Wykonano remont remiz OSP we wszystkich sołectwach
 • Została wykonana termomodernizacja budynku starego Przedszkola i apteki
 • Wymieniona została kostka na placu przy Pomniku Wdzięczności w Sułoszowej
 • Zabierano od mieszkańców azbest z pokryć dachowych
 • Byliśmy inicjatorem modernizowania drogi wojewódzkiej Kraków – Wolbrom. Prace na terenie Wielmoży winny być zakończone w bieżącym roku.

Poczynione zostały również działania w celu przygotowania nowych zadań inwestycyjnych. W tym celu opracowana została dokumentacja techniczna kanalizacji Sułoszowej III, dokumentacja budowy boisk wielofunkcyjnych w Sułoszowej I oraz Wielmoży. Trwają prace nad przygotowaniem kanalizacji sanitarnej wsi Wielmoża, wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz instalacji elektrycznej dla nowych punktów oświetlenia ulicznego.

 • W mijającej kadencji na zadania inwestycyjne (bez remontów) zostało wydatkowane 28.296.737 zł
 • W mijającej kadencji pozyskano 21.899.208  zł dotacji
 • Zadłużenie gminy należy do najmniejszych w województwie i wynosi 17% na co składa się pożyczka preferencyjna z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w Sułoszowej II. Pożyczka może być umorzona w 45%

Bliżej na temat dokonań mijającej kadencji można się dowiedzieć z załączonej poniżej prezentacji.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ