PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Ruszają pierwsze szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce. Wśród zakwalifikowanych do Terytorialnej Służby Wojskowej są zarówno rezerwiści, jak i ochotnicy, którzy nie służyli nigdy wcześniej w wojsku. Różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm, chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności oraz wspólne wartości. 

25 sierpnia w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT) rozpocznie się pierwsze szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłosili chęć podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, przeznaczonym jednak dla żołnierzy, którzy wcześniej odbywali czynną służbę wojskową. To nowatorski projekt WOT, nie praktykowany dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP, a jego najbardziej charakterystyczną cechą jest dostosowanie całego procesu szkolenia do specyfiki służby w komponencie terytorialnym, łączącym służbę wojskową z aktywnością zawodową i życiem codziennym „w cywilu”. Najbliższe szkolenie wyrównawcze obejmie około 40 żołnierzy OT, którzy przejdą intensywny ośmiodniowy kurs na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowychw Nowej Dębie. W ramach ćwiczeń, oprócz odświeżenia umiejętności i wiedzy z zakresu szkolenia podstawowego, zaplanowano wdrożenie dedykowanych dla lekkiej piechoty elementów szkolenia taktycznego.

Pierwsze szkolenie podstawowe w 11MBOT, trwające 16 dni, czyli popularna „szesnastka” zostało zaplanowane od dnia 13.10.2018 r., również w Nowej Dębie. Weźmie w nim udział około 200 ochotników, którzy nie pełnili dotąd czynnej służby wojskowej. Szkolenie ma na celu wdrożenie ochotników do służby w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Zanim jednak ochotnicy rozpoczną ćwiczenia praktyczne, będą musieli zaliczyć część teoretyczną kursu podstawowego. Wszystkie niezbędne materiały otrzymali podczas rekrutacji, więc opanowanie teorii to kwestia motywacji i samodyscypliny, której kandydatom nie brakuje. Żołnierze, którzy zakończą szkolenie podstawowe, po przysiędze rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lekkiej Piechoty w Rząsce.

Rozpoczęty w styczniu 2018 r. proces formowania 11 MBOT przebiega zgodnie z założonym planem. Do terytorialnej służby wojskowej w województwie małopolskim zakwalifikowano dotychczas ponad 500 ochotników. Średnia wieku zakwalifikowanych do służby w 11 MBOT wynosi 33 lata, a 6% z nich stanowią kobiety. Wnioski do służby w 11MBOT złożyło około 800 osób, co wpłynie na zwiększenie liczby żołnierzy planowanych do szkolenia.

Terytorialsi z 11MBOT mają stanowić wsparcie dla swoich lokalnych społeczności poprzez przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Na wypadek wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a ponadto chronić obywateli i zabezpieczać infrastrukturę krytyczną.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

  1. p. o. mjr Bartosz Kubal

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ