Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr od godz.22 dn. 3.10.2023 do 5 rano dn. 4.10.2023 o średniej prędkości do 50 km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 277 Prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków zachodnich. ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22 dnia 03.10.2023 do godz. 5 dnia 04.10.2023

Informacja o ostrzeżeniu meteorologicznym
Informacja o ostrzeżeniu meteorologicznym

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl