Ostrzeżenie meteorologiczne nr 209 – mgła/1, Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialności może wynosić miejscami od 50 m do 200 m od godz. 20:00 dnia 25.11.2019 do godz. 10:00 dnia 26.11.2019, prawdopodobieństwo – 80 %