Organizacje pozarządowe

 • Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa dział I
 • Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa dział II
 • Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa dział III
 • Ochotnicza Straż Pożarna Wielmoża
 • Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kalinowska
 • Ludowy Klub Sportowy „Prądnik” w Sułoszowej
 • Stowarzyszenie Sportowo-Ludowe „Wielmożanka” w Wielmoży
 • Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa I
 • Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa II
 • Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa III
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wielmoża
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wola Kalinowska
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina