Organizacja pracy w Urzędzie Gminy Sułoszowa w okresie zagrożenia koronawirusem – Zarządzenie Wójta Gminy Sułoszowa z 2020-03-16

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie : organizacji pracy w Urzędzie Gminy Sułoszowa w okresie zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie art. 33 ust. 1,5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , z późn. zm.), zarządzam co następuje.

§ 1

Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 2

Wprowadza się – od dnia 16 marca 2020 r. – zasady obsługi klientów Urzędu Gminy w Sułoszowej.

§ 3

Podstawową zasadą obsługi klienta w Urzędzie Gminy jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny.

§ 4

W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Gminy jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Wykaz numerów telefonicznych do kontaktów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

§ 6

Pisma będzie można składać na dzienniku podawczym na parterze budynku.

§ 7

Na terenie budynków Urzędu Gminy mogą przebywać tylko klienci zgłaszający się na umówiony termin.

§ 8

Zalecam aby wszelkie sprawy w Urzędzie Gminy załatwiać za pośrednictwem:
1. elektronicznej skrzynki podawczej –e-PUAP,
2. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 9

Apeluję o ograniczenie lub odłożenie wizyty osobistej w Urzędzie Gminy do czasu zniesienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ