Ojcowski Park Narodowy prowadzi nabór na stanowisko Starszego księgowego

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym
nabór na stanowisko księgowego w Ojcowskim P. N.

Więcej informacji można uzyskać w poniższym załączniku:

Nabor-starszy-ksiegowy-Ojcowski-Park-Narodowy