Ojcowski Park Narodowy prowadzi nabór na stanowisko Głównego księgowego

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym
nabór na stanowisko księgowego w Ojcowskim P. N.

Więcej informacji można uzyskać w załączniku poniżej:

Nabór z-ca głównego księgowego – Ojcowski Park Narodowy