OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA z dnia 5 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

Termin naboru:

Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form:

*formularz można także złożyć w Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, pokój nr. 18, tel. 12 -389 60 28 wew. 18.

Wszelkie informacje na temat Rady Programowej i jej roli, na temat Strategii oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska znajdziecie Państwo w Regulaminie naboru wraz z załącznikiem (wersją elektroniczną formularza zgłoszeniowego) – do pobrania w załączniku:

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru. Środki będą wdrażane poprzez realizację projektów o charakterze zintegrowanym i ponadlokalnym oraz służącym wzmacnianiu relacji funkcjonalnych na obszarze działania Stowarzyszenia.

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Wójt Gminy

Stanisław Gorajczyk

Zapraszamy do kontaktu:

Gmina: Zofia Bierca , tel.12 389 60 28 wew. 18, e-mail: , pokój nr 18

Biuro Stowarzyszenia: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021, e-mail:

Adres: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pokój nr 72 (II piętro)

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ