Ogłoszenie – udział w komisji projektu “Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa”

Projekt „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0054/18

Sułoszowa, dnia 22.06.2020r.

OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁOSZOWEJ

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą “Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) przedstawią rekomendację do udziału w komisji wystawioną przez podmiot wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Weryfikacja przed przystąpieniem do udziału w pracach komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w komisji prosimy o zgłaszanie się poprzez przesłanie informacji mailem na adres e-mail: lub osobiście w siedzibie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa do dnia 30.06.2020 r. do godz. 9:00.

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ