Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Sułoszowa w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2021r.

URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
SUŁOSZOWA, ul. Krakowska 139
32 – 045 SUŁOSZOWA
tel./fax.: +48 12 389-60-28
 ; www.suloszowa.pl

Sułoszowa, dnia 01 czerwca 2016r.

znak GK 7240.02.2016

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Sułoszowa w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2021r.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz.1440)

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Sułoszowa
adres: Urząd Gminy w Sułoszowej ,ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Art. 19 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 2015r., poz. 1440)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych:

  • Wielmoża Magazyny -Sułoszowa Pieskowa Skała- Sułoszowa Szkoła

  • Sułoszowa Kółko- Sułoszowa Remiza- Sułoszowa Szkoła

  • Wola Kalinowska – Pieskowa Skała-Sułoszowa Szkoła

Świadczenie usług publicznych odbywać się będzie w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2021r.

Przewozy będą uruchamiane na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

IV kwartał 2016 r.

5. Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ).

6.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej , strona internetowa organizatora ,tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa.

Wójt Gminy

Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ