Ogłoszenie o dystrybucji węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Urząd Gminy Sułoszowa zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (orzech, groszek, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment przez gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie Gminy Sułoszowa, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości:

  • I transza – 1,5 tony do 31.12.2022r.
  • II transza – 1,5 tony od 01.01.2023r. do 30.04.2023r.

jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek na zakup preferencyjny węgla można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Sułoszowa, ul. Krakowska 139 pok. 18 wg załączonego wzoru bądź drogą elektroniczną wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel: 12 389 60 28 wew. 18 lub Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla, gdyż uzależnione będzie od spełnienia przez Wnioskodawcę warunków takich jak przy dodatku węglowym, jak i od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

Wniosek o zakup należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku po tym terminie nie gwarantuje możliwości realizacji do końca roku 2022 r.

UWAGA
Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ