OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 4 marca 2024roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Sułoszowa, ulice: Bankowa, Cyprysowa, Graniczna, Herianówka, Kasztanowa, Kościelna, Krakowska od 31 do 297 (nieparzyste), Krakowska od 12 do 188 (parzyste), Kręta, Krótka, ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka 14, Południowa, Parkowa, Podzamcze, Nad Źródłem, Słoneczna, Sułoszowa: Spacerowa, Stroma, Sułoszowa: Szkolna od 1 do 13 (nieparzyste), Szlachetna, Wąwozowa, Wielmoska od 25 do 199 (nieparzyste), Wielmoska od 24 do 226 (parzyste), Wichrowe Wzgórze, Wspólna, Zamkowa, Zdrowa, Zielone Wzgórze; Pieskowa SkałaUrząd Gminy w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2Sułoszowa, ulice: Krakowska od 1 do 29 (nieparzyste), Krakowska od 2 do 10 (parzyste), ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka od 1 do 5 (nieparzyste), ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka od 2 do 12 (parzyste), Olkuska od 1 do 267 (nieparzyste), Olkuska od 2 do 226 (parzyste), Przegińska, Skalna, Szkolna od 2 do 16 (parzyste), Wielmoska od 1 do 23 (nieparzyste), Wielmoska od 2 do 22 (parzyste), ŹródlanaKlub Seniora w Sułoszowej, ul. Krakowska 8, 32-045 Sułoszowa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3Sułoszowa, ulice: Dworska, Leśna, Olkuska od 269 do 499 (nieparzyste), Olkuska od 228 do 568 (parzyste), Świerkowa, Jesionowa, SosnowaSzkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa
4Wola KalinowskaZespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa
5WielmożaZespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32-045 Sułoszowa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sułoszowa najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Sułoszowa

Stanisław GORAJCZYK

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ