Obwieszczenie Starosty Krakowskiego z dnia 23-08-2018

 W załączeniu obwieszczenie Starosty Krakowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.